Usługi rachunkowe

kalendarz i kalkulatorŚwiadczymy kompleksowe usługi rachunkowe dla Klientów indywidualnych i firm. Naszym Klientom zapewniamy pełen zakres obsługi księgowej, obejmujący m.in.: prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ksiąg handlowych i prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług VAT. Zajmujemy się również całością spraw związanych z rozliczeniami – sporządzamy roczne i miesięczne deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego oraz rozliczamy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Klientom zapewniamy również reprezentowanie firm w czasie kontroli Urzędu Skarbowego, ZUS i PIP.

Usługi rachunkowe oferujemy małym, średnim i dużym korporacjom z różnych branż. Orientacja na potrzeby Klienta i doskonała znajomość przepisów prawa pozwala świadczyć nam usługi rachunkowe na najwyższym poziomie. Jednocześnie gwarantujemy pełną elastyczność - wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych Klientów, zapewniamy zakres usług księgowych dostosowany do indywidualnych potrzeb. Oferujemy obsługę księgową w pełnym lub wybranym zakresie. 
 

W ramach usług rachunkowych zapewniamy:
 

 • sporządzenie miesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzenie informacji statystycznych dla GUS na podstawie danych wynikających z prowadzonych urządzeń księgowych,
 • rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Klienta, osób z nim współpracujących, pracowników i przekazywanie ich drogą elektroniczną do właściwych oddziałów ZUS,
 • przygotowanie dokumentów związanych z rozpoczęciem działalności,
 • sporządzenie rocznych zeznań podatkowych,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej.

 

 • możliwość odbioru dokumentów w siedzibie klienta,
 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług,
 • reprezentowanie firm w czasie kontroli Urzędu Skarbowego, ZUS i PIP,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzenie miesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego.